Kuinka louhia bitcoineja: Opas aloittelijoille

Minttu Hämäläinen
21 helmikuun, 2024
372 Views

Bitcoinien louhinta viittaa digitaalisen valuutan luomiseen käyttämällä tietokoneen laskentatehoa. Tämä prosessi on vertauskuvallisesti nimetty ”louhimiseksi”, koska se muistuttaa fyysisiä mineraaleja louhivien kaivostyöläisten työtä, vaikka se tapahtuukin virtuaalisesti. Louhijat ratkaisevat monimutkaisia matemaattisia ongelmia, ja kun ongelma on ratkaistu, he saavat palkinnoksi uusia bitcoineja sekä mahdollisesti liiketoimien käsittelypalkkioita.

Louhinta on kriittinen osa Bitcoin-verkon ylläpitoa ja turvallisuutta. Jokainen louhintaan osallistuva tietokone toimii osana hajautettua pääkirjaa, joka tallentaa kaikki bitcoin-siirrot. Kun louhijat vahvistavat ja lisäävät uusia transaktioita lohkoketjuun, he auttavat pitämään Bitcoin-verkon avoimena ja huijauksilta suojassa.

Louhinnan aloittaminen vaatii sopivan laitteiston, kuten erikoistuneita prosessoreita, sekä tietämystä ja ohjelmistoja. Louhinnan vaikeustaso muuttuu ajan myötä, mikä tarkoittaa, että tietokoneiden on suoritettava yhä monimutkaisempia laskutoimituksia uusien bitcoinien saamiseksi. Energiakustannukset ovat myös merkittävä tekijä, sillä louhinta voi kuluttaa suuria määriä sähköä.

Bitcoinin perusteet

Bitcoin on digitaalinen valuutta, joka mahdollistaa varojen siirron ilman keskuspankkeja tai perinteisiä rahalaitoksia. Sen toimintaperiaatteena on hajautettu ja avoin laskentateho.

Mikä on Bitcoin?

Bitcoin on hajautettu digitaalinen valuutta, jota kutsutaan myös kryptovaluutaksi. Se lanseerattiin vuonna 2009 henkilön tai ryhmän, joka käytti salanimeä Satoshi Nakamoto. Bitcoin eroaa perinteisistä valuutoista siinä, että sitä ei hallitse mikään valtio tai keskuspankki. Sen sijaan sitä ylläpitää peer-to-peer -verkko, joka hyödyntää lohkoketjuteknologiaa. Bitcoinien omistus osoitetaan digitaalisilla avaimilla, wallet-osoitteilla, ja siirrot tallennetaan julkisesti lohkoketjuun.

Kuinka Bitcoin toimii?

Bitcoin-verkko perustuu lohkoketjuun, joka on avoin ja hajautettu kirjanpitotapahtumien tietokanta. Lohkoketju sisältää kaikki Bitcoin-siirrot aina valuutan luomisesta lähtien. Tapahtumat ryhmitellään lohkoihin, ja verkossa olevat tietokoneet, joita kutsutaan louhijoiksi, varmistavat ja lisäävät nämä lohkot lohkoketjuun käyttäen laskentatehoa. Tämä prosessi tunnetaan nimellä louhinta. Louhijat saavat palkkiona uusia bitcoineja ja siirtomaksuja. Jokainen siirto varmennetaan verkossa useiden osapuolten toimesta, mikä tekee järjestelmästä erittäin turvallisen ja manipuloimattoman.

Louhinnan valmistelu

Ennen kuin Bitcoinien louhinta voi alkaa, on tärkeää varustautua asianmukaisella laitteistolla, valita oikea louhintasofta ja ymmärtää energian kulutus sekä louhinnan taloudellinen kannattavuus.

Louhintalaitteiston hankinta

Louhinta vaatii tehokkaan laitteiston, kuten ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) tai hyvätasoiset GPU (Graphics Processing Unit). ASIC-laitteet ovat erityisen suosittuja Bitcoin-louhinnassa niiden korkean tehokkuuden vuoksi. Taulukko listaa yleisiä ASIC-laitteita:

Laitteen nimiHashrateVirrankulutus
Bitmain Antminer S1995 TH/s3250W
Whatsminer M30S86 TH/s3268W
AvalonMiner 124690 TH/s3420W

Louhintaa tukevan ohjelmiston valinta

Valittavassa ohjelmistossa tulee huomioida käyttöliittymän selkeys, tuki eri laitteistoille ja algoritmeille sekä mahdollisuus louhintapooliin yhdistämiseen. Suositeltuna ohjelmistona esimerkiksi CGMiner tai BFGMiner tarjoavat mukautuvuutta ja erinomaista tukea ASIC-laitteille.

Energiankulutus ja kannattavuus

Bitcoin-louhinta kuluttaa paljon sähköä, joten energiatehokkuus on avainasemassa. Louhintalaitteiden ROI (Return on Investment) riippuu sähkön hinnasta ja Bitcoinin vaihtokurssista. Kannattavuuslaskelmat voi suorittaa käyttäen seuraavaa kaavaa:

Kannattavuus = (Louhittujen Bitcoinien arvo – (Energiankulutus kW/h * Sähkön hinta))

Bitcoinien louhinnan valmistelu on metodinen prosessi, joka vaatii huolellista suunnittelua ja oikeiden varusteiden hankintaa.

Louhintaprosessi

Bitcoinien louhinta vaatii huomattavan laskentatehon sekä sähkönkulutuksen. Louhijat varmentavat siirtoja ja lisäävät ne lohkoketjuun saaden vastineeksi uusia bitcoineja.

Yksin louhinta

Yksin louhinta tarkoittaa, että henkilö suorittaa Bitcoin-louhintaa omilla laitteillaan ilman muiden louhijoiden apua. Tässä mallissa louhintapalkkiot ja -riskejä ei jaeta, ja ne koituvat yksinomaan louhijan hyödyksi tai tappioksi.

 • Laitevaatimukset: Erittäin tehokas ASIC-louhintalaitteisto
 • Sähkönkulutus: Korkea
 • Tulonvakaus: Epävakaa; louhintapalkkio saadaan vain, jos louhija löytää uuden lohkon
 • Kilpailukyky: Matala, johtuen louhintavoiman keskittymisestä suurille louhintalaitoksille

Louhintalta

Louhintaltaat ovat louhintaryhmiä, joissa yksittäiset louhijat yhdistävät laskentatehonsa ja jakavat louhintapalkkiot osallistumisensa suhteessa. Tämä kasvattaa yksittäisen louhijan mahdollisuuksia saada palkkioita ja tuo suurempaa tulonvakautta.

 • Laitevaatimukset: Erilaisia vaihtoehtoja; kotikäyttöön sopivista laitteista aina tehokkaisiin ASIC-louhijoihin
 • Sähkönkulutus: Jaettu louhintavoiman mukaan
 • Tulonvakaus: Vakaa; palkkiot jaetaan louhintatehon suhteessa
 • Kilpailukyky: Korkea; yhdistetty laskentateho kasvattaa mahdollisuuksia löytää uusia lohkoja

Louhintaltaan liittyminen

Louhintaltaan liittyminen edellyttää sopivan altaan valintaa ja yhteistyön sekä tulonjaon ymmärtämistä.

Louhintaltaan valitseminen

Heidän, jotka haluavat liittyä louhintaltaaseen, tulee ensin tehdä päätös altaan valinnasta. Tämä päätös perustuu usein altaan maineeseen, koon, palkkiorakenteeseen ja siihen, kuinka usein tuloja jaetaan. Tässä on esimerkki taulukko, jossa vertaillaan eri altaiden ominaisuuksia:

LouhintallasMaineen pisteet (1-5)Koko (# louhijoita)PalkkiotyyppiMaksutiheys
Louhintallas A4.510,000PPS (Pay Per Share)Joka tunti
Louhintallas B3.83,000PPLNS (Pay Per Last N Shares)12 tunnin välein
Louhintallas C4.820,000FPPS (Full Pay Per Share)Päivittäin

Yhteistyö ja tulonjako

Louhintaltaan valitseminen johdattaa heidät yhteistyöhön muiden louhijoiden kanssa. Altaassa louhijat jakavat laskentatehon ja siihen liittyvät palkkiot. Tulonjako voi vaihdella altaasta riippuen. Altaat käyttävät erilaisia jakomekanismeja, kuten:

 • PPS (Pay Per Share): Jokaisesta hyväksytystä osakkeesta maksetaan vakio palkkio.
 • PPLNS (Pay Per Last N Shares): Maksetaan osuus löydettyjen lohkojen palkkioista suhteessa viimeisen ajanjakson aikana louhittuihin osakkeisiin.
 • FPPS (Full Pay Per Share): Kuten PPS, mutta sisältää sekä lohkopalkkion että tähän liittyvät transaktiomaksut.

Valittu jakomekanismi vaikuttaa louhijoiden tulojen ennustettavuuteen ja tasaisuuteen.

Bitcoin-louhinnan seuranta ja optimointi

Seuranta ja optimointi ovat avainasemassa Bitcoin-louhinnan kannattavuuden varmistamisessa. Louhijat hyödyntävät erilaisia työkaluja seuratakseen suorituskykyä ja tekevät hienosäätöjä laitteiston ja ohjelmiston osalta maksimoidakseen tehoa.

Seurantatyökalut

Louhintalaitteiston seurantaan on olemassa monipuolisia työkaluja. CGMiner ja BFGMiner ovat suosittuja komentorivipohjaisia ohjelmistoja, jotka tarjoavat tietoa laitteiston suorituskyvystä, kuten hashratesta ja lämpötilasta. Visuaalisempia vaihtoehtoja tarjoaa Awesome Miner, joka mahdollistaa usean louhintalaitteen hallinnan yhdestä käyttöliittymästä. Monet käyttäjät hyödyntävät myös pilvipohjaisia ratkaisuja, kuten Cryptocompare tai NiceHash, jotka tarjoavat reaaliaikaista dataa louhinnan tuloksista ja markkinatilanteesta.

Louhinnan tehokkuuden parantaminen

Louhinnan optimointi voi tarkoittaa laitteiston päivittämistä tai ohjelmiston fine-tuningia. Louhinta-algoritmin säätäminen voi vähentää virheellisten hashien määrää ja parantaa louhinnan tehokkuutta. Lisäksi energiatehokkuuden parantamiseen kannattaa kiinnittää huomiota, sillä electricity costs ovat suuri osa louhinnan kokonaiskuluja. Übertakting ja ASIC boost ovat tekniikoita, jotka saattavat kasvattaa hashratea ilman suhteettoman suuria lisäkustannuksia. Eri laitteistoille on saatavilla myös erityisesti optimoituja firmware-versioita, jotka voivat tuoda merkittäviä säästöjä pitkällä tähtäimellä.

Bitcoin-louhinnan riskejä ja haasteita

Bitcoin-louhinnassa on aina riskinsä ja haasteensa, jotka voivat vaikuttaa louhijan kannattavuuteen ja toiminnan jatkuvuuteen.

Markkinariskit

Bitcoinin hinta vaihtelee jatkuvasti, ja markkinoiden volatiliteetti voi aiheuttaa suuria menetyksiä louhijalle. Energian hinnan nousu voi myös vähentää tuottoja merkittävästi, erityisesti alueilla, joilla sähkö on kallista.

Tekniset riskit

Kryptolouhinta vaatii runsaasti laskentatehoa ja sähköä. Laitteiston rikkoutuminen tai vanhentuminen voi aiheuttaa odottamattomia kuluja. Lisäksi louhintalaitteiden ylikuumenemisen riski on korkea, mikä voi johtaa laitteistovikoihin.

Lakien ja säädösten noudattaminen

Bitcoin-louhintaan liittyvä lainsäädäntö vaihtelee suuresti eri maissa. Louhijan on oltava tietoinen ja noudatettava kryptorahoituksen sääntelyä ja verotuslainsäädäntöä omassa toimintamaassaan, välttääkseen oikeudellisia seurauksia.

Tulevaisuuden näkymät

Bitcoinin louhinnan tulevaisuus näyttäytyy sekä teknologisen kehityksen että markkinadynamiikan valossa. Innovatiiviset ratkaisut ja markkinoiden vaihtelut vaikuttavat suoraan louhintaan.

Teknologiset innovaatiot

Louhintateknologiassa odotetaan nähtävän merkittäviä edistysaskeleita. ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) piirien tehokkuus on jatkuvasti kasvussa, mikä tarkoittaa suurempaa laskentatehoa pienemmällä energiankulutuksella. Uudet jäähdytystekniikat, kuten nestejäähdytys, voivat myös auttaa louhintalaitteistojen käyttöiän pidentämisessä.

 • ASIC tehokkuuden kasvu: Piirien suorituskyvyn odotetaan kasvavan.
 • Jäähdytysmenetelmät: Nestejäähdytyksen yleistyminen voi pidentää laitteiden ikää.

Markkinoiden kehitys

Bitcoinin louhintamarkkinat ovat volatiilit, ja hintaheilahtelut vaikuttavat suoraan louhinnan kannattavuuteen. Regulaation muutokset voivat joko rajoittaa tai edistää louhintaa eri maissa, mikä vaikuttaa globaaliin louhintavoimaan. Lisäksi, uudet kryptovaluutat ja niiden konsensusmekanismit voivat haastaa Bitcoinin aseman ja siten myös louhintamarkkinat.

 • Hintaheilahtelut: Louhintakannattavuuteen vaikuttavat bitcoinin kurssimuutokset.
 • Säätelypolitiikka: Laissa tapahtuvat muutokset vaikuttavat louhinnan maantieteelliseen jakautumiseen.

Bitcoinin louhinnan tulevaisuus vaikuttaa kiehtovalta, mutta se edellyttää jatkuvaa valppautta ja sopeutumista teknologian ja markkinoitten muutoksiin.

Author Minttu Hämäläinen

Minttu Hämäläinen on kokenut sisällöntuottaja ja kasinoasiantuntija, joka on erikoistunut kryptovaluuttoihin ja online-kasinoiden maailmaan. Hän on rakentanut vankan maineen Bitcoinkasinot.com -sivustolla tuottamalla syvällistä ja informatiivista sisältöä, joka auttaa lukijoita ymmärtämään kryptovaluuttojen dynamiikkaa ja niiden käyttöä kasinopeleissä.